Wykształcenie

Dr n. med. Lesław Gończowski

Wykształcenie

Urodziłem się 16 lipca 1952 roku w Krakowie. W 1965 r. ukończyłem Szkołę Podstawową nr. 93 w Krakowie i rozpocząłem naukę w III Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Krakowie. Świadectwo dojrzałości uzyskałem w 1969 r. W tym samym roku podjąłem studia na Wydziale Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie.

Dyplom lekarza medycyny otrzymałem 25 czerwca 1975 roku w Krakowie. Od września tego roku rozpocząłem pracę w III Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej w Krakowie.

Egzamin specjalizacyjny I-go stopnia z chirurgii ogólnej zdałem 12 listopada 1978 roku.

W dniu 16 grudnia 1983 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk medycznych, nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie.

Egzamin specjalizacyjny II-go stopnia z chirurgii ogólnej zdałem 20 listopada 1984 roku.

Przeszedłem stosowne kursy i w chwili obecnej wykonuję zabiegi instrumentalnego leczenia żylaków odbytu, skleroterapii żylaków kończyn dolnych, oraz pracuję w gabinecie endoskopowym, wykonując badania gastroskopowe.

Przebieg pracy zawodowej

Od IV roku studiów byłem członkiem Koła Naukowego działającego przy III Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej AM w Krakowie. Od tego roku byłem również członkiem Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Radzie Uczelnianej SZSP.  Uczestniczyłem w ostrych dyżurach chirurgicznych i pracowałem naukowo. Otrzymałem II Nagrodę na Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Lublinie w 1975 r. za pracę która była wstępem do późniejszej mojej pracy doktorskiej. Prof. M. Politowski Szef III Kliniki Chirurgicznej zaproponował mi w związku z powyższymi osiągnięciami pracę w jego Klinice po ukończeniu studiów.

III Klinika Chirurgiczna stanowiła duży,130 łóżkowy oddział o pełnym profilu chirurgicznym. W Klinice był pododdział chirurgii dziecięcej, chirurgii plastycznej i chirurgii urazowej.W ramach chirurgii ogólnej obejmującej cały przewód pokarmowy, zajmowano się również chirurgią naczyniową, transplantologią (nerek). Wszyscy asystenci, w cyklu rotacyjnym (co 3 miesiące), przechodzili przez wszystkie oddziały kliniki i prowadzili działalność dydaktyczną ze studentami Akademii Medycznej. Przechodzili też rotacyjnie przez współpracujące Oddziały w Szpitalach powiatowych w miastach Miechów, Proszowice, Brzesko. W trakcie 10 letniego szkolenia zdałem dwa stopnie specjalizacji z chirurgii ogólnej, obroniłem pracę doktorską i zdobyłem doświadczenie chirurgiczne z zakresu chirurgii przewodu pokarmowego, chirurgii naczyniowej, chirurgii dziecięcej i chirurgii plastycznej.

W listopadzie 1985 roku odszedłem za porozumieniem stron do Oddziału Chirurgii Ogólnej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie. W oddziale tym pracowałem przez 20 lat. Od stycznia do kwietnia 1997 r. pełniłem obowiązki ordynatora tego Oddziału, a następnie do grudnia 1999 r byłem zatrudniony na etacie zastępcy ordynatora. Od grudnia 1999 r do sierpnia 2000 r. ponownie pełniłem obowiązki ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej. Od sierpnia 2000 r. do chwili likwidacji Okręgowego Szpitala Kolejowego tj do września 2005 r. byłem zatrudniony ponownie na stanowisku zastępcy ordynatora.

Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Kolejowego liczył od 50 lóżek w 1985 r do 35 w chwili likwidacji Szpitala. Rocznie hospitalizowano w Oddziale około 1500 pacjentów. Wykonywałem  zabiegi z zakresu chirurgii przewodu pokarmowego, proktrologii, tarczycy, sutka, naczyń żylnych. W oddziale tym przez kilkanaście lat  wykonywłem zabiegi laparoskopowe. Mam również doświadczenie endoskopowe –  wykonywałem gastroskopię.

Równocześnie pracowałem:

w latach 1976 – 1993 (17 lat) jako kierownik Przychodni Przyzakładowej Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie.

w latach 1978 – 1985 – pracowałem w systemie dyżurowym (co 6 dzień) w ambulatorium chirurgicznym oraz na sali zabiegowej i gipsowni Pogotowia Ratunkowego w Krakowie przy ul. Łazarza. Wykonywałem tam zabiegi urazowe i ropne, oraz repozycji i unieruchamiań złamań kości.

w latach 1976 – 2000 – okresowo byłem zatrudniany, w ramach oddelegowania lub części etatu, w Rejonowych Przychodniach Chirurgicznych w Dzielnicy Krowodrza w Krakowie oraz w Krzeszowicach.

od 2006 r. pracuję w Poradni Chirurgicznej  Przychodni Zdrowia Skawina, oraz Gabinecie Chirurgii Ogólnej Kliniki LUXMED w Krakowie. 

od roku 1985 do chwili obecnej prowadzę prywatną praktykę chirurgiczną z uwzględnieniem wizyt domowych.

Od wielu lat zajmuję się leczeniem schorzeń żył, jak również jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

Jestem członkiem Polskiego Klubu Koloproktologii.


 

 

Publikacje

Praca doktorska  to optain  Ph D  title  ” Badania nad czynnikanmi modulujacymi reakcje odrzucania allogennego przeszczepu skóry u myszy”

Akademia Medyczna w Krakowie  1983 r.

1/. Turowski G. Kołodziej J. , Gończowski L. Wójcik R.

      Thymus Extract /TFX/ and human O,N blood cell administration in correlation with

      peripheral white blood cell behaviour and anti – N antibody formation in rabbits.

     Ann.Immunol. ,1974 VI, 15-21

 

2/. Gończowski L., Wójcik R.

     Wpływ TFX na dynamikę wytwarzania przeciwciał anty – N u królików . Obserwacje

     wsttępne.  XVI Ogólnopolska Konferencja STN  AM „Symposium Medicum 75”

     Lublin 18 – 20 IV , 1975

 

3/. Turowski G. , Żak Z., Turowska B., Turyna I., Kołodziej  J., Gończowski L.,

      Czarnecki J.

     Udział grasiczych (TFX) i pozagrasiczych glikopeptydów w funkcji immunoregulacyjnej.

     3 Zjazd Pol. Towarzystwa Immunologicznego. ” Immunologia w medycynie Poznań ,

     28 – 30 09 1980

 

4/. Gończowski L., Turowski G.

     Wpływ uprzedniego podawania krwi na czas przeżycia przeszczepów skóry u myszy.

     Patol. Pol. XXXIII, 3 – 4 ,245 – 250 1982.

 

5/. Balonowa J., Gończowski L.

     Powikłania oddechowe po zabiegach operacyjnych u dzieci.

     Polski Przegląd Chirurgiczny . 1983,55, 1 79 -84

 

6/. Gończowski L.

     The effect of peniczllin on skin graft survival in mice .

     Hungarian Experiomental Surgical Congres. Debrecen , 24- 26 IX 83

 

7/. Gończowski L., Turowski G.

     Immunostimmulating effect of calf ,liver, lung and spleen extract on the first and second

     set allograft rejection in mice.

     Quadrilateral Symposium of Experimental Surgery . Brno 5-7 1984

 

8/. Gończowski L., Turowski G.

     The efect of penicillin on skin graft survival in mice.

     Arch. Immunol. Ther. Exp. 1984 , 32, 3

 

9/. Gwizdała Z., Ciążyński M., Trybus M.,Gończowski L., Turowski G., Chłap Z., Szot W.

     Ocena procesu wgajania policzterofluoroetylenu (PCFE) u królika.

     Pt. Pol.,1984, XXXV, 3, 341 – 348.

 

10/. Gończowski L., Turowski G.

       Effect of bovine liver, lung and spleen extracts on thew survival of skin allografts in mouse

       Acta Med. Pol. ,1985,26, 1-2

 

11/. Gończowski L., Gedliczka L., Kossakowski A., Maczuga S., Szpak S., Zacharias A.

       Wstępna ocena preparatów kolagenowych w leczeniu trudno gojących się ran i oparzeń

       Konferencja Naukowa Sekcji Medycyny  Komunikacyjnej ; Muszyna 1989 r.

 

12/.  Gończowski L., Cieciński P., Grzyb  A.

        Gastric Schwannoma.

        Endoscopia Polonica  Nr 4  2000

 

13/.  Kozłowski W., Hebzda Z., Grys I., Friedigr J., Gończowski L.

        Pyloric meteplasia of the gall bladder and duodenum and Helicobacter pylori colonization               

        In patitients treated surgically for cholelithiasis

        XV Zjazd  Polskiego Towarzystwa  Patologów  Kraków 21 – 23  VI  2001 r.

 

14/.  Kozłowski W., Hebzda Z., Grys I., Gończowski L .

        Studies  of the morphological changes in gastroduodenal mucosa in surgically treated

        Cholecystolithiasis.

        XV Zjazd Polskiego Towarzystwa  Patologów  Kraków 21 – 23 VI 2001 r.

 

15/.  Kozłowski W., Hebzda Z., Grys I., Friedigr J., Gończowski L.

         Morphological indices of cholecistic and gastroduodenal laesions  and Helicobacter pylori

        colonization in patients surgically treated for cholelithiasis.

        18 European Congress of Pathology Berlin , Germany  september 8 – 13 .2001

 

 

Copyright by PANACEUM 2017. All rights reserved.