Publikacje

Publikacje

Praca doktorska  to optain  Ph D  title  ” Badania nad czynnikanmi modulujacymi reakcje odrzucania allogennego przeszczepu skóry u myszy”

Akademia Medyczna w Krakowie  1983 r.

1/. Turowski G. Kołodziej J. , Gończowski L. Wójcik R.

      Thymus Extract /TFX/ and human O,N blood cell administration in correlation with

      peripheral white blood cell behaviour and anti – N antibody formation in rabbits.

     Ann.Immunol. ,1974 VI, 15-21

 

2/. Gończowski L., Wójcik R.

     Wpływ TFX na dynamikę wytwarzania przeciwciał anty – N u królików . Obserwacje

     wsttępne.  XVI Ogólnopolska Konferencja STN  AM „Symposium Medicum 75”

     Lublin 18 – 20 IV , 1975

 

3/. Turowski G. , Żak Z., Turowska B., Turyna I., Kołodziej  J., Gończowski L.,

      Czarnecki J.

     Udział grasiczych (TFX) i pozagrasiczych glikopeptydów w funkcji immunoregulacyjnej.

     3 Zjazd Pol. Towarzystwa Immunologicznego. ” Immunologia w medycynie Poznań ,

     28 – 30 09 1980

 

4/. Gończowski L., Turowski G.

     Wpływ uprzedniego podawania krwi na czas przeżycia przeszczepów skóry u myszy.

     Patol. Pol. XXXIII, 3 – 4 ,245 – 250 1982.

 

5/. Balonowa J., Gończowski L.

     Powikłania oddechowe po zabiegach operacyjnych u dzieci.

     Polski Przegląd Chirurgiczny . 1983,55, 1 79 -84

 

6/. Gończowski L.

     The effect of peniczllin on skin graft survival in mice .

     Hungarian Experiomental Surgical Congres. Debrecen , 24- 26 IX 83

 

7/. Gończowski L., Turowski G.

     Immunostimmulating effect of calf ,liver, lung and spleen extract on the first and second

     set allograft rejection in mice.

     Quadrilateral Symposium of Experimental Surgery . Brno 5-7 1984

 

8/. Gończowski L., Turowski G.

     The efect of penicillin on skin graft survival in mice.

     Arch. Immunol. Ther. Exp. 1984 , 32, 3

 

9/. Gwizdała Z., Ciążyński M., Trybus M.,Gończowski L., Turowski G., Chłap Z., Szot W.

     Ocena procesu wgajania policzterofluoroetylenu (PCFE) u królika.

     Pt. Pol.,1984, XXXV, 3, 341 – 348.

 

10/. Gończowski L., Turowski G.

       Effect of bovine liver, lung and spleen extracts on thew survival of skin allografts in mouse

       Acta Med. Pol. ,1985,26, 1-2

 

11/. Gończowski L., Gedliczka L., Kossakowski A., Maczuga S., Szpak S., Zacharias A.

       Wstępna ocena preparatów kolagenowych w leczeniu trudno gojących się ran i oparzeń

       Konferencja Naukowa Sekcji Medycyny  Komunikacyjnej ; Muszyna 1989 r.

 

12/.  Gończowski L., Cieciński P., Grzyb  A.

        Gastric Schwannoma.

        Endoscopia Polonica  Nr 4  2000

 

13/.  Kozłowski W., Hebzda Z., Grys I., Friedigr J., Gończowski L.

        Pyloric meteplasia of the gall bladder and duodenum and Helicobacter pylori colonization               

        In patitients treated surgically for cholelithiasis

        XV Zjazd  Polskiego Towarzystwa  Patologów  Kraków 21 – 23  VI  2001 r.

 

14/.  Kozłowski W., Hebzda Z., Grys I., Gończowski L .

        Studies  of the morphological changes in gastroduodenal mucosa in surgically treated

        Cholecystolithiasis.

        XV Zjazd Polskiego Towarzystwa  Patologów  Kraków 21 – 23 VI 2001 r.

 

15/.  Kozłowski W., Hebzda Z., Grys I., Friedigr J., Gończowski L.

         Morphological indices of cholecistic and gastroduodenal laesions  and Helicobacter pylori

        colonization in patients surgically treated for cholelithiasis.

        18 European Congress of Pathology Berlin , Germany  september 8 – 13 .2001

Copyright by PANACEUM 2017. All rights reserved.