Przebieg pracy zawodowej

Przebieg pracy zawodowej

Od IV roku studiów byłem członkiem Koła Naukowego działającego przy III Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej AM w Krakowie. Od tego roku byłem również członkiem Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Radzie Uczelnianej SZSP.  Uczestniczyłem w ostrych dyżurach chirurgicznych i pracowałem naukowo. Otrzymałem II Nagrodę na Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Lublinie w 1975 r. za pracę która była wstępem do późniejszej mojej pracy doktorskiej. Prof. M. Politowski Szef III Kliniki Chirurgicznej zaproponował mi w związku z powyższymi osiągnięciami pracę w jego Klinice po ukończeniu studiów.

III Klinika Chirurgiczna stanowiła duży,130 łóżkowy oddział o pełnym profilu chirurgicznym. W Klinice był pododdział chirurgii dziecięcej, chirurgii plastycznej i chirurgii urazowej.W ramach chirurgii ogólnej obejmującej cały przewód pokarmowy, zajmowano się również chirurgią naczyniową, transplantologią (nerek). Wszyscy asystenci, w cyklu rotacyjnym (co 3 miesiące), przechodzili przez wszystkie oddziały kliniki i prowadzili działalność dydaktyczną ze studentami Akademii Medycznej. Przechodzili też rotacyjnie przez współpracujące Oddziały w Szpitalach powiatowych w miastach Miechów, Proszowice, Brzesko. W trakcie 10 letniego szkolenia zdałem dwa stopnie specjalizacji z chirurgii ogólnej, obroniłem pracę doktorską i zdobyłem doświadczenie chirurgiczne z zakresu chirurgii przewodu pokarmowego, chirurgii naczyniowej, chirurgii dziecięcej i chirurgii plastycznej.

W listopadzie 1985 roku odszedłem za porozumieniem stron do Oddziału Chirurgii Ogólnej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie. W oddziale tym pracowałem przez 20 lat. Od stycznia do kwietnia 1997 r. pełniłem obowiązki ordynatora tego Oddziału, a następnie do grudnia 1999 r byłem zatrudniony na etacie zastępcy ordynatora. Od grudnia 1999 r do sierpnia 2000 r. ponownie pełniłem obowiązki ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej. Od sierpnia 2000 r. do chwili likwidacji Okręgowego Szpitala Kolejowego tj do września 2005 r. byłem zatrudniony ponownie na stanowisku zastępcy ordynatora.

Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Kolejowego liczył od 50 lóżek w 1985 r do 35 w chwili likwidacji Szpitala. Rocznie hospitalizowano w Oddziale około 1500 pacjentów. Wykonywałem  zabiegi z zakresu chirurgii przewodu pokarmowego, proktrologii, tarczycy, sutka, naczyń żylnych. W oddziale tym przez kilkanaście lat  wykonywłem zabiegi laparoskopowe. Mam również doświadczenie endoskopowe –  wykonywałem gastroskopię.

Równocześnie pracowałem:

w latach 1976 – 1993 (17 lat) jako kierownik Przychodni Przyzakładowej Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie.

w latach 1978 – 1985 – pracowałem w systemie dyżurowym (co 6 dzień) w ambulatorium chirurgicznym oraz na sali zabiegowej i gipsowni Pogotowia Ratunkowego w Krakowie przy ul. Łazarza. Wykonywałem tam zabiegi urazowe i ropne, oraz repozycji i unieruchamiań złamań kości.

w latach 1976 – 2000 – okresowo byłem zatrudniany, w ramach oddelegowania lub części etatu, w Rejonowych Przychodniach Chirurgicznych w Dzielnicy Krowodrza w Krakowie oraz w Krzeszowicach.

od 2006 r. pracuję w Poradni Chirurgicznej  Przychodni Zdrowia Skawina, oraz Gabinecie Chirurgii Ogólnej Kliniki LUXMED w Krakowie. 

od roku 1985 do chwili obecnej prowadzę prywatną praktykę chirurgiczną z uwzględnieniem wizyt domowych.

Od wielu lat zajmuję się leczeniem schorzeń żył, jak również jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

Jestem członkiem Polskiego Klubu Koloproktologii.

Copyright by PANACEUM 2017. All rights reserved.