HEMERON

Jest najmniej inwazyjną metodą instrumentalną, leczącą chorobę hemoroidalną. Polega ona na przyłożeniu w okolicy podstawy guzków hemoroidalnych, uwidocznionych w anoskopie, dwóch elektrod, pomiędzy którymi przepływa prąd jednobiegunowy o niskim napięciu i o średniej czestotliwosci. Powoduje to zmniejszenie przepływu krwi w tętniczkach odżywiających hemoroidy o 80%. Metoda ta opiera się na założeniu, że nie usuwa się guzków krwawniczych, a jedynie dąży się do ich inwolucji przez zmniejszenie ich ukrwienia. Metoda ta jest bezbolesna. Cały zabieg trwa około 30 min, w trakcie którego uwidocznia się kolejne (najczęściej trzy guzki krwawnicze) w wycięciu operacyjnym anoskopu (krótka rurka zakładana do odbytu) i koagulacji ich przez okres od 2 – 12 min. w zależności od wysokości tolerowanego przez pacjenta natężenia prądu.

Większość chorych wymaga wykonania trzech, rzadziej więcej zabiegów, w odstępach około 5 tygodni. Wielokrotność zabiegów pozwala na zamknięcie lub zmniejszenie przepływu w głównych, jak również dodatkowych naczyniach, odżywiających guzki krwawnicze.

 

Minimalna inwazyjność pozwala na zastosowanie tej metody z wyboru u pacjentów, którzy poza hemoroidami cierpią na zaburzenia krzepnięcia, lub stosują leki wydłużające jego czas. 

Pojawienie się tej metody umożliwiło zastosowanie jej u chorych z I stopniem zaawansowania żylaków odbytu, które aczkolwiek niewielkie i widoczne jedynie w anoskopie, mogą dawać objawy nawrotowych krwawień, niejednokrotnie uporczywych. Stosując HEMORON nie wywołujemy bólu podczas i po zabiegu, nie występują poważne powikłania, jak w przypadku klasycznej operacji hemoroidów, a więc: silne krwawienia, nietrzymanie gazów i stolca w wyniku uszkodzenia zwieraczy, zwężenie odbytu w wyniku bliznowacenia ran po wycięciu hemoroidów.

Zalety leczenia

  • Hemoron wyraźnie zmniejsza przepływ w splocie hemoroidalnym. 
  • bezbolesny przebieg leczenia
  • ryzyko komplikacji praktycznie równe zeru
  • można stosować u pacjentów z chorobowymi zaburzeniami krzepnięcia krwi
  • można stosować u pacjentów przyjmujących leki wydłużające czas krzepnięcia krwi (profilaktyka przeciwzakrzepowa)
  • nie dochodzi do zmiany w symetrycznej strukturze kanału odbytu
  • nie dochodzi do zaburzeń w trzymaniu stolca.
  • nie ogranicza zwykłego trybu życia
  • nie wymaga zwolnienia z pracy
  • efekt długotrwały

Obraz zmniejszania się przepływu krwi w hemoroidach po leczeniu Hemoronem

 

Copyright by PANACEUM 2017. All rights reserved.